Toneelvereniging

In Onderling Samenspel

 

De website van de Ilpendamse toneelvereniging. Contact webmaster@inonderlingsamenspel.nl

Adres:

Dorpshuis Ilpendam

Kerkstraat 1

1452 PR Ilpendam

020-4361972

Klik op deze knop om via email 
aan te melden voor het feest.mailto:erik@schoorstra.nl?subject=Ik%20kom%20naar%20het%20feest!

Lukt het niet per email kunt u ook

bellen


020-4363367

KOMT U OOK NAAR HET FEEST? GEZELLIG!

Vermeld of u alleen komt of met partner!

Wanneer:

zaterdag 10 november


Vanaf:

20.15